Wydarzenia

01.

Festyn „Fantówka„

Strażacy z OSP w Lubiaszowie od wielu lat latem organizują festyn pod nazwą ”Festyn Strażacki – Fantówka”, współorganizatorem jest Nasze KGW, zabezpieczające oprawę kulinarną imprezy. W programie są pokazy zawodów strażackich, przejazd wozem strażackim, występy zespołów dziecięcych i ludowych oraz dyskoteka pod gwiazdami.
Fanty przygotowują mieszkańcy okolicznych wsi (drobne upominki takie jak słodycze, zabawki, a nawet drobny inwentarz żywy), które w trakcie imprezy są losowane. Za środki uzyskane ze sprzedaży losów strażacy prowadzą swoją działalność statutową.

02.

Festyn KGW

Członkowie KGW w Lubiaszowie przynajmniej raz w roku a często dwa razy w roku organizują spotkania, festyny, zabawy-tematyczne, np.: Popołudnie w Lubiaszowie, Słodkie desery, Baw się z Nami itp. Imprezy mają znakomitą oprawę muzyczną dla dzieci i dorosłych, a wieczorem dyskoteka do białego rana. W trakcie imprezy zapewniamy również poczęstunek: zupę z gara, pajdy chleba ze smalcem, kiełbasę z grilla i inne bardziej dietetyczne dania.

03.

Sprzątanie lasu

Koło powołało specjalną grupę, spośród swoich członków, która roboczo została nazwana „Leśny Patrol” i która to inicjuje działania ekologiczne w kole, przez szerzenie wiedzy o ekologii, dbałości o klimat, czyste powietrze, wodę i lasy. Organizuje kilka razy w roku akcję czyszczenia naszych lasów oraz terenów przyległych do Zalewu Sulejowskiego. Do pomocy zapraszamy także członków innych kół i mieszkańców gminy, rewanżujemy się uczestnictwem w podobnych akcjach w innych miejscach.

04.

Plecenie wieńców dożynkowych

Corocznym zwyczajem mieszkańców wsi polskiej jest plecenie wieńców dożynkowych. Nasze koło bierze w tych zajęciach czynny udział, wykonując mały i duży wieniec dożynkowy, który jest prezentowany na dożynkach kościelnych, wiejskich czy gminnych. Uplecione wieńce dożynkowe, często biorą udział w konkursach, gdyż jest to piękna tradycja i sztuka, ale obecnie często zapomniana.

05.

Umajanie kapliczki

W tradycji ludowej , kobiety na wsi porządkowały przed miesiącem maryjnym (przeważnie pod koniec miesiąca kwietnia) kapliczki przydrożne lub krzyże, ubierały je odświętnie w piękne girlandy z kwiatów sztucznych i kolorowych wstążek. Przy kapliczkach w dawnych czasach żegnano odchodzących do wojska, na wojnę, czy żegnano zmarłych. Przy kapliczkach młodzi ślubowali sobie miłość i szacunek. W maju kobiety zbierały się wokół kapliczki, śpiewały Pieśni Maryjne i modliły się. Często w miesiącu maju i czerwcu przy kapliczkach księża odprawiali msze święte. Tradycję przystrajania Naszej kapliczki kultywują mieszkańcy Golesz Małych i członkowie naszego KGW.